הר כנען 45 - 2,200 ש"ח למ"ר מבונה

החלקה הנדונות ממוקמות ברחוב הר כנען 45 במתחם הפארק הממוקם בחלק המזרחי של העיר כפר סבא, מערבית לאזור התעשייה, דרומית לרחוב בן יהודה ומזרחית לרחוב משה דיין. השכונה הנ"ל מאופיינת בבניה של צמודי קרקע חד/דו משפחתיים עד 2 קומות + עליית גג, בניה חדשה לצד מגרשים בלתי מבונים. צורת החלקה רגולרית דמוי מלבן, לחלקה הנ"ל חזית מזרחית לרחוב הר כנען, החלקה ריקה מבניה.
קיים פיתוח באזור. 
קביעות שווי:
  • ערך: 2,200 ש"ח למ"ר מבונה