הנכס שבנדון ממוקם ברח' הרקפות 16א', בחלקו המזרחי של הישוב כפר שמריהו.
הישוב כפר שמריהו מאופיין בבנייה צמודת קרקע, בעל אוכלוסיה במצב סוציואקונומי גבוה, הממוקם מזרחית לכביש מס' 2, גובל בעיר הרצליה ממזרח ובהרצליה פיתוח ממערב.
הנכס מהווה את מגרש א', הממוקם בחזית חלקה 54 בגוש 6671 בשטח של 990 מ"ר.
על המגרש קיים בית מגורים דו-משפחתי, בשטח כולל של 296.86 מ"ר.
קביעות שווי:
  • ערך: 4,200 ש"ח למ"ר מבונה