הרצל 35 - 375 ש"ח למ"ר חצר

נשוא השומה מהווה מגרש בניה עליו בנוי מבנה מגורים ותיק, הידוע כחלקה 352 בגוש 6439 והממוקם ברחוב הרצל 35 בכפר סבא.
רחוב הרצל הינו רחוב חד סטרי, המחבר את רחוב בן גוריון בדרום עם הרחובות הכרמל ובר אילן בצפון. הרחוב חוצה, בין היתר, את רחוב ויצמן המהווה רחוב מרכזי באזור.
הנכס ממוקם מעברו המערבי של הרחוב, בקטע בין רחוב בן גוריון מדרום לרחוב הבנים בצפון.
הסביבה מאופיינת בעיקרה במבני מגורים ותיקים מבנייה רוויה.
בסביבת הנכס קיים פיתוח עירוני מלא.
הטופוגרפיה בסביבה בעלת שיפוע היורד מדרום מערב לכיוון צפון מזרח.
החלקה שבנדון בשטח רשום של 667 מ"ר, הפונה בחזית מזרחית הפונה לרחוב הרצל. הצלעות הדרומית והצפונית של החלקה פונות לחלקות שכנות עליהן בנויים מבני מגורים, והצלע העורפית המערבית פונה לשטח ציבורי פתוח.
החלקה בעלת צורה מלבנית. פני הקרקע בחלקה גבוהים ממפלס הרחוב והגישה לפנים החלקה הינה באמצעות מהלך מדרגות הממוקם בפינה הדרום מזרחית של החלקה.
על החלקה בנוי בניין מגורים ותיק, אשר נבנה במקור לפני למעלה מ- 64 שנים. הבניין נבנה מבנייה קשיחה (מבטון ובלוקים), עם גג שטוח מבטון.
בעת הביקור בנכס נמצא כי הבניין לא מאוכלס ומצבו הפיזי תואם את גילו (ע"פ הנמסר לי המבנה היה מאוכלס עד לאחרונה).
בהתאם לתכנית הבקשה להיתר בניה, מתוכנן להרוס את המבנה הקיים ולהקים תחתיו מבנה מגורים חדש בן 5 קומות וקומת גג חלקים מעל קומת קרקע ומרתף חניה.
קביעות שווי:
  • ערך: 375 ש"ח למ"ר חצר