הר/מק/2302

מטרות התכנית:
1. קביעת הוראות לסגירת מרפסות בתחומי קווי בניין תב"עיים בבניינים משותפים. 2. קביעת הוראות לסגירת מרפסות בתחומי קווי בניין תב"עיים בקוטג'ים. 3. קביעת תוספת שטחי שירות לקוטג'ים קיימים בהיתר בהם קיימת קומת עמודים בהיתר. 4. שינוי קו בניין למרפסות קיימות בהיתר כמפורט בתכנית זו. 5. קביעת תנאים והוראות למתן היתרים מכוח תכנית זו.
מועד קובע: 18-02-2016

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט 

תור הזהב 6 - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 70 בגוש 6535 בשטח רשום של 791 מ"ר, ממוקמת בפינת הרחובות תור הזהב ואבן גבירול (בגדה הצפונית של רחוב תור הזהב ובגדה המזרחית של רחוב אבן גבירול). על החלקה בניין מגורים בן 5 קומות, מעל קומת...

קרא עוד

בני בנימין 13ב' - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס ממוקם ברחוב בני בנימין 13ב', בחלק הצפון מרכזי של העיר הרצליה. רחוב בני בנימין מהווה רחוב דו סטרי המחבר בין רחוב הנדיב בדרום לרחוב נתן אלתרמן בצפון. הסביבה הקרובה מאופיינת בבניה רוויה ותיקה...

קרא עוד

ברק 9 - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון מהווה דירת מגורים הממוקם ברחוב ברק מס' 9 בהרצליה. סביבת הנכס מהווה את החלק הדרומי של מרכז העיר ומאופיינת בבניה רוויה ותיקה במבנים בני 4-3 קומות . הפיתוח הסביבתי והתשתיות העירוניות...

קרא עוד

אברהם שטרן 7 - 11,400 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינה דירה בקומה רביעית בבנין מגורים בשכונת 'נוה אמירים' שבהרצליה. השכונה, המשתרעת ממערב לציר בן גוריון ומצפון לשטחי רמת השרון, מאופיינת בבניה רוויה. רחוב אברהם שטרן הינו רחוב פנימי...

קרא עוד

השרון 26 - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון הוא דירת 3 חדרים הממוקמת בקומה ראשונה מעל קומת הקרקע, בבניין בן 3 קומות מעל קומת עמודים ומקלט ובו 12 יח"ד, ברחוב השרון 26 הרצליה. לדירה שני כווני אוויר: דרום ומזרח. חלוקת הדירה...

קרא עוד

מלכי יהודה 12 - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ידוע כתת חלקה 3, חלקה 229 בגוש 6530. החלקה בעלת צורה דמויית טרפז, עליה בנוי בניין מגורים בבנייה רוויה משנת 1975, בן 3 קומות מעל קומה מפולשת, הכולל 2 יח"ד בכל קומה ובסה"כ 6...

קרא עוד

הפועל 42 - 12,000 ש"ח למ"ר מבונה

המבקשת יוצגה ע"י שמאית המקרקעין ז'נט אמיר. הנכס נשוא שומה זו הינה תת חלקה 4 בחלקה 451 בגוש 6669, שטח החלקה 811 מ"ר, צורתה דמוית מרובע ולה חזית מזרחית לרחוב הפועל. הנכס הנדון מצוי בשכונת...

קרא עוד

מוהליבר 1 - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 207 בגוש 6537 בשטח רשום של 3,153 מ"ר, בעלת צורה אי רגולרית. על החלקה בניין מגורים הכולל מרתף, שתי קומות מסחר, קומת עמודים מפולשת ומעליה 16 קומות מגורים. בכל קומה טיפוסית 4 יח"ד. הנכס...

קרא עוד

ויצמן 25ב' - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ממוקם במרכז העיר הרצליה. רחוב ויצמן הינו רחוב מרכזי המסתעף מרחוב סוקולוב (צומת רחוב השרון- פינסקר- סוקולוב) בצפון מזרח ועד רחוב הרב קוק בדרום. סביבת המגורים מאופיינת בבנייני מגורים בני 8-3...

קרא עוד