הר/מק/2251

מטרות התכנית:
​שינויים בקווי בניין, כדי לאפשר הוספת גזוזטראות, בלא שינוי בזכויות הבנייה.
מועד קובע: 13-09-2014

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט  נספח 

אברהם שטרן 7 - 10,400 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינה דירה בקומה רביעית בבנין מגורים בשכונת 'נוה אמירים' שבהרצליה. השכונה, המשתרעת ממערב לציר בן גוריון ומצפון לשטחי רמת השרון, מאופיינת בבניה רוויה. רחוב אברהם שטרן הינו רחוב פנימי...

קרא עוד