הנכס ממוקם ברח' הרב קוק 35, בחלק המזרחי של העיר רמת השרון.
רח' הרב קוק, מחבר בין רחוב המלכים בצפון לרחוב שבטי ישראל בדרום, הסביבה מאופיינת בבניה צמודת קרקע/קוטג'ים וותיקים וחדשים, לצד בנייה רוויה של בנייני "רכבת".
חלקה 227 מצויה בחלקו הצפוני של הרחוב ומעברו המערבי.
הפיתוח הסביבתי מלא.
המגרש נשוא השומה מהווה את המחצית הדרומית של חלקה 227 בגוש 6552. שטחה הרשום של החלקה הינו 699 מ"ר, שטח המגרש נשוא השומה 349.5 מ"ר.
על המגרש בנוי בית מגורים חד-קומתי ותיק בנוי בקיר משותף המגרש מצפון, השטח הבנוי עפ"י היתר של כ- 43 מ"ר (בפועל קיימת תוספת בניה ללא היתר).
המגרש בעל צורה מלבנית, עם חזית מזרחית לרחוב הרב קוק.
פני הקרקע מישוריים.
קביעות שווי:
  • ערך: 750 ש"ח למ"ר מבונה