הקוצר 8 - 12,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון הוא מגרש ריק ופנוי בשטח של כ- 699 מ"ר המהווה את החלק המזרחי של חלקה 195, ששטחה הרשום הוא 1,446 מ"ר, הממוקמת ברחוב הקוצר במרכז היישוב כפר שמריהו.
על המגרש שרשום כתת חלקה מספר 2 היה בנוי בית מגורים, שהיווה מחצית מבית דו משפחתי שהוקם על החלקה, אשר נהרס בהיתר משנת 2005. כיום המגרש משמש כחצר לבית מגורים ברחוב הזורע 68 הבנוי על חלקה 194, הצמודה מצפון.
קביעות שווי:
  • ערך: 12,000 ש"ח למ"ר מבונה