הקוצר 10 - 8,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון מהווה את המחצית המערבית של חלקה 195 בגוש 6674 הרשומה כתת חלקה 1 (שטח החלקה הרשום בשלמות הוא 1,446 מ"ר). על המגרש בנוי בית מגורים דו קומתי ששטחו כ- 242 מ"ר, שנבנה בראשית שנות השישים והורחב בשנות השמונים בבניה רגילה, בלוקים ובטון עם גג רעפים. עבודות הגמר בבית ומצב התחזוקה טובים, בחצר הבית בנויה בריכת שחיה. חלק ממלאכות הגמר תואם את מועד בנייתן בשנות השמונים כגון דלתות ומשקופי עץ, חלונות ותריסי הזזה, ריצוף פלחי שיש וכיו"ב.
קביעות שווי:
  • ערך: 8,000 ש"ח למ"ר מבונה