הקונגרס 43

חלקה 28 בגוש 6975, מגרש בניה עליו מצוי מבנה חד קומתי וותיק, המצוי ברחוב הקונגרס 43, שכונת נווה שאנן בסמוך לתחנה המרכזית החדשה, בחלק הדרומי של העיר תל אביב - יפו.
החלקה בשטח רשום של 186 מ"ר, מצויה בחלקו המזרחי של הרחוב ומעברו הצפוני. צורת החלקה טרפז צר וארוך, החזית לרחוב הקונגרס באורך של כ- 9 מ', רוחב החזית בחלק הצפוני כ- 4.5 מ', העומק כ- 27 מ'.
תיאור הסביבה - שכונת נווה שאנן הינה שכונת מגורים וותיקה בחלקה הדרום מזרחי של העיר, מאופיינת במבני מגורים בבניה וותיקה בני 3-1 קומות, לצד בניה חדשה במבנים בני 5-3 קומות, ומגרשי בניה פנויים מבניה. רחוב הקונגרס מסתעף מרחוב שיבת ציון במזרח ומסתיים ברחוב העליה במערב, תנועת הרכבים חד סיטרית ממזרח למערב.
הפתוח הסביבתי מלא.
  • שווי: 2,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
מקדם מחסן 0.5.
הובא בחשבון מקדם דחייה למימוש.

לעיון בפסיקה 

עברו עם העכבר או לחצו לקבלת שווי למטר ומידע נוסף