העצמאות 81 - 8,300 ש"ח למ"ר מבונה

המקרקעין נשוא חוות הדעת, ידועים כחלקה 366 בגוש 6532, ממוקמים ברחוב העצמאות, במרכז העיר הרצליה.
רחוב העצמאות הינו רחוב דו-סטרי, אשר תחילתו ממזרח בדרך ירושלים, וסיומו בהתעקלות דרומה לרחוב הרב קוק.
הסביבה מאופיינת בבנייה רוויה למגורים, ברובה בניה וותיקה של מבנים בני 3 קומות מעל קומת עמודים, ובחלקם מקודמים פרויקטים של התחדשות עירונית.
הפיתוח הסביבתי מלא.
החלקה שבנדון, בשטח רשום של 610 מ"ר, צורתה רגולרית דמוית מלבן. החלקה פונה בחזית דרומית לרחוב העצמאות, ובחזית מערבית לרחוב עין גדי (משעול ללא מוצא). בתחום החלקה מתוכנן פרויקט להריסת מבנה חד קומתי וותיק, ובניית מבנה מגורים חדש (מכח תכנית הר/2376), בן 7.5 קומות כולל קומת קרקע, ובו מתוכננות סה"כ 14 יח"ד. כמו כן, הפרויקט כולל בניה בקומת המרתף לחניות ומחסנים. סה"כ בתחומי המגרש פתרון חניה ל-23 מקומות חניה.
בעת הביקור במקום נמצא כי החלקה מגודרת והמבנה שהיה ממוקם על החלקה נהרס.
  • שווי: 8,300 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה