הס 20 - 8,400 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון הוא מגרש, שעליו בניין מגורים ותיק הכולל שתי קומות מגורים (ק"ק וק"א) שבו 4 דירות, שתיים בכל קומה. כל אחת מהדירות בת 3 חדרים על פי היתר בניה. הבניין בנוי משלד בטון מחופה טיח וגג רעפים שיפועי. השטח הרשום של חלקה 118 עליו ניצב הבניין הוא 500 מ"ר.

הסביבה מאופיינת בבנייני מגורים בני 5-2 קומות ובאזור ניכרת התחדשות עירונית באמצעות פרויקטים מכוח תמ"א 38.
  • שווי: 8,400 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה