הנרקיסים 34 - 10,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה נחלה למגורים, הידועה כחלקה 82 בגוש 6674, הפונה בחזיתה המערבית לרחוב הנרקיסים 34 ובחזיתה הצפונית לרח' הדקלים 14 ,בכפר שמריהו.
סביבת הנכס מאופיינת בבניה צמודת קרקע, חדשה לצד ותיקה, ברובה בבניה חד קומתית.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל תשתיות חשמל, כבישים, מדרכות וכד'. רחוב הנרקיסים הינו רחוב דו סטרי, התחום בין רח' שביל היסמין, מדרום, לרח' הדקלים, מצפון.
החלקה בשטח רשום של 7,813 מ"ר, בעלת צורה הנדסית דמויית טרפז מוארך, רוחב החזית הפונה לרח' הנרקיסים כ- 141 מ"ר ועומק החלקה כ- 190 מ"ר.
החלקה גובלת ממזרח בתוואי של מסילת רכבת ומעברה שטחים חקלאיים, מצפון באדמות מושב רשפון, ממערב במבנה מגורים ותיק, ומדרום בשני בתי מגורים ותיקים.
בתחום החלקה בנויים שני מבני מגורים חד משפחתיים וחד קומתיים בשטח בנוי של כ- 110 מ"ר כ"א, לצד יחידת משק חקלאית וסככות המשמשות למשתלה.
קביעות שווי:
  • ערך: 10,000 ש"ח למ"ר מבונה