הנרקיסים 32 - 10,000 ש"ח למ"ר מבונה

המבקשת יוצגה ע"י שמאית המקרקעין ז'נט אמיר.
החלקה שבנדון ממוקמת מעברו המזרחי של רחוב הנרקיסים ומעברה המערבי של מסילת ברזל קיימת, במזרח כפר שמריהו. רחוב הנרקיסים, דו-סטרי, יוצא משביל היסמין מדרום ומסתיים ברחוב הדקלים מצפון.
סביבת הנכס מאופיינת במבני מגורים צמודי קרקע, מבנייה חדישה וותיקה, חד קומתית ברובה.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל כבישים סלולים, מדרכות, תאורת רחוב ותשתיות.
גבולות החלקה: ממערב - רחוב הנרקיסים ומעברו מבנה מגורים ותיק דו קומתי. מצפון - בית מגורים ותיק חד קומתי, מעברו רחוב הדקלים ואדמות מושב רשפון, עליהן מבני משק, לרבות רפתות. ממזרח - מסילת ברזל לא פעילה במועד הביקור ומעברה שטחים חקלאיים. מדרום - בית מגורים חד קומתי ותיק.
החלקה בעלת צורה דמוית טרפז מאורך בשטח רשום של 7,515 מ"ר, פונה בחזית מערבית בת כ-42 מ' לרחוב הנרקיסים. עומק החלקה כ-180 מ'. הטופוגרפיה מישורית. בחלקה ממוקמים שני מבנים – מבנה אחד ותיק חד קומתי ממוקם בחזית החלקה בשטח של כ-75 מ"ר, בנוי בטון עם טיח מותז וגג רעפים. מבנה שני – דו קומתי משנת 1976 ממוקם בעורף בשטח כולל של כ-250 מ"ר + מרפסות. המבנה השני מחולק בפועל לשתי יחידות. פרטי הגמר ביחידות רגילים והמצב הפיזי תואם את גילן. הגישה למבנה השני באמצעות דרכים פנימיות משני צידי החלקה.
קביעות שווי:
  • ערך: 10,000 ש"ח למ"ר מבונה