המעפילים 18 - 3,300 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנישום ממוקם ברח' המעפילים בתחום המועצה המקומית כפר שמריהו. הרחוב הוא ציר תנועה ראשי המסתעף מכביש החוף (כביש מס' 2) ומוליך להרצליה מזרח.
הישוב מאופיין בבתי מגורים צמודי קרקע ונחשב כיוקרתי ומבוקש. חלקה 187 בגוש 6666 בשטח רשום של 1,007 מ"ר ושטח נטו מדוד של 928 מ"ר. לחלקה צורה מלבנית, ובתחומה בנוי בית מגורים חד משפחתי, בן 2 קומות מעל מרתף. הבנין בנוי בעורף החלקה ומותיר בקדמתה חצר נרחבת מוקפת בחומת אבן.
בעת ביקור בבית ניכר כי בוצעו בו עבודות שיפוץ במהלך השנים ומצב התחזוקה בו טוב. 
קביעות שווי:
  • ערך: 3,300 ש"ח למ"ר מבונה