חלקה 706 בגוש 6442 בשטח רשום של 876 מ"ר, בעלת צורה רגולרית דמוית מלבן, עם חזית צפונית לרחוב המנחם, כאשר סמטת אבן מקיפה את החלקה ממזרח ומדרום.
על החלקה מבנה תלת משפחתי (3 יח"ד צמודות קרקע, דו קומתיות מקורות גג רעפים בקירות משותפים).
הנכס הנדון הינו תת חלקה 2 הבנויה בצידה הצפון מזרחי של החלקה (עם קירות משותפים לשתי היחידות הנוספות בחלקה, מכיוון מערב ודרום). 
הנכס ממוקם ברחוב המנחם 7 פינת סמטת האבן, בשכונת הדר, במרכז הוד השרון. רחוב המנחם הינו רחוב פנימי חד סטרי המחבר בין רחוב האורנים במזרח לרחוב העבודה במערב. הסביבה מאופיינת בבניה צמודת קרקע ותיקה לצד חדשה בבינוי של 2-1 קומות.
הפיתוח הסביבתי מלא. 
קביעות שווי:
  • ערך: 3,000 ש"ח למ"ר מבונה
    הערה #1: מקדם שווי עליית גג 0.75