בית צמוד קרקע דו-קומתי המהווה את היחידה הצפונית של בית דו משפחתי, ברחוב הלפיד 10, פינת רחוב נחשון בשכונת קרית יערים, בחלק המערבי של רמת השרון.
רחוב הלפיד הינו רחוב דו-סטרי שקט, המסתעף מרחוב קהילת וילנה בדרום, לדרך ללא מוצא בצפון.
שכונת קרית יערים, שכונת מגורים מבוקשת, נמצאת בחלקה המערבי של העיר רמת השרון, מאופיינת בבניה חדשה וותיקה, של מבנים צמודי קרקע למגורים. השכונה מוקפת בשכונות כשכונת אלון ממזרח, שכונות גולן ונווה רום מדרום, ומצפון גובלת בשטחים חקלאיים בצפון העיר רמת השרון.
היחידה הנדונה מהווה את מחצית המגרש הרשום כחלקה 425 בגוש 6598, שטחה הרשום 777 מ"ר. החלק הנישום הינו מחצית החלקה, קרי 388.5 מ"ר.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל את כל התשתיות העירוניות המקובלות.
קביעות שווי:
  • ערך: 4,000 ש"ח למ"ר מבונה