הל"ה 7

החלקה בשטח רשום של 638 מ"ר. צורתה דמוית טרפז. החלקה פונה בחזית  דרומית בת כ-21.5 מ' לרחוב הל"ה, עומקה בממוצע כ-27.5 מ'.
בתחום החלקה שתי יחידות דיור הבנויות בקיר משותף הממוקמות בחזית החלקה.
תת חלקה 2, נשוא השומה, ממוקמת בצידה המערבי של החלקה. שטח הקרקע הצמוד לתת החלקה שבנדון הינו 342 מ"ר. המגרש בעל טופוגרפיה מישורית.
בתחום המגרש ממוקם מבנה חד קומתי בבניה חדישה, הבנוי בקיר משותף עם היחידה המזרחית. המבנה בנוי במתכונת בניה הכוללת: קונסטרוקציית בטון, קירות בלוקים וטיח מותז, וגג בטון שטוח. המבנה בנוי בקומה אחת מעל קומת מרתף וכולל יחידת דיור בת 4 חדרים. השטחים הבנויים הינם 118.97 מ"ר בקומת הקרקע ו- 59.55 מ"ר בקומת המרתף (בהתאם להיתר בניה).
בעת הביקור בנכס נמצא כי רמת הגמר ומצבו הפיזי והתחזוקתי של המבנה טובים ותואמים את גילו.

חלקה 513 בגוש 6336, ממוקמת ברחוב הל"ה 7 בשכונת רמת החייל, בתל אביב - יפו.
שכונת רמת החייל מצויה בצידה הצפון-מזרחי של העיר. להלן גבולותיה: מצפון-מזרח, רחוב דבורה הנביאה ושכונות נווה שרת וצהלה; ממזרח ומדרום, רחוב ראול ולנברג וא.ת. קרית עתידים; ממערב, רחוב משמר הירדן ושכונות נווה דן ורביבים.
רחוב הל"ה הינו רחוב חד-סטרי המאופיין בתנועת כלי רכב מועטה. רחוב הל"ה מתעקל בצורה דמוית פרסה. תחילתו וסופו ברחוב ק"ם מדרום. עורף החלקה (מצפון) פונה לרצועת שצ"פ ומעברו מפגש הרחובות דבורה הנביאה ומשמר הירדן. רחוב דבורה הנביאה מהווה עורק תחבורה ראשי המסתעף מזרחה מרח' פנחס רוזן.
הסביבה מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע (בניה ותיקה לצד חדשה). הפיתוח הסביבתי מלא.
  • שווי: 5,500 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה