הירשנברג 3

דירת מגורים בבית משותף בן 3 קומות מעל קומת קרקע חלקית.
רחוב הירשנברג הינו רחוב חד סטרי הנמשך במקטע רח' ש"ץ – רחוב גורדון י.ל. צורת החלקה דמוית טרפז ובשטח של 428 מ"ר.
על החלקה קיים שני בנייני מגורים 3 ו-3 א' הבנויים בקיר משותף, כשהנכס הנדון ממוקם בבנין מס' 3.
סביבת הנכס מאופיינת בבנייה רוויה של בניינים ותיקים לצד בניינים חדישים.
הפיתוח הסביבתי מלא.
  • שווי: 25,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
זכויות לפי תמ"א 38 אכן מותנות אך יש להן ערך הכפוף ומושפע מהוראות שצוינו לעיל. מקדם שווי סביר לפי תכנית תמ"א 38 הינו 50%.
מתייחס רק לזכויות שאושרו בפועל בתכנית 3616 א'. זכויות לפי תמ"א 38 מסויגות בשיקול דעת הועדה המקומית ולכן אין להתייחס לפוטנציאל של יתרת הזכויות לפי תמ"א 38.
 

לעיון בפסיקה