הירקון 25

הנכס הנדון מהווה חלק מחלקה 41 בגוש 6919, כתובתו רחוב הירקון 25, מערב העיר תל אביב, בסמוך לחוף הים.
רחוב הירקון מקביל לחוף הים ומחבר בין יפו בדרום לנמל תל אביב בצפון. הרחוב הינו המשכו של רחוב פרי אליעזר בדרום ומסתיים ברחוב דרך התערוכה בצפון. רחוב הירקון בקטע בו ממוקם הנכס הינו רחוב שני ממזרח לחוף הים. נשוא השומה מצוי בחלקו המערבי של הרחוב.
סביבת הנכס מאופיינת במבני מגורים בבניה רוויה וותיקה בני 4-2 קומות מעל קומת קרקע/עמודים, חלקם עם חזית מסחרית, לצד מגדלים חדשים בשימושים מעורבים למגורים ומלונאות.
הפיתוח הסביבתי מלא.
חלקה 41, בשטח רשום של 304 מ"ר מבונה במבנה מגורים וותיק בן 2 קומות על הקרקע ובו 4 יח"ד.
החלקה מהווה חלק ממתחם הירקון 27-23, בתכנית תא/4108, תחום בין הרחובות אהרונסון בצפון, זרובבל בדרום, הירקון במזרח וחלקה 113 במערב, מבונה בבניין בן 9 קומות שאינו כלול במתחם התכנית. המתחם כולל את חלקות 42-39 ו- 75-73 בגוש 6916, בשטח כולל של 2,925 מ"ר.
  • שווי: $400 למ"ר קרקע
אין השבחה.
 

לעיון בפסיקה 

עברו עם העכבר או לחצו לקבלת שווי למטר ומידע נוסף