היובל 43 - 630 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון ממוקם מעברו המערבי של רחוב היובל, בשכונת קרית דוד רמז, במרכז העיר רעננה. הסביבה הקרובה לנכס מאופיינת בבנייה צמודת קרקע ותיקה ברובה, חד ודו קומתית. בהמשך רחוב היובל בנויים בנייני מגורים מבניה רוויה ותיקה. צמוד ממערב, אצטדיון כדורגל. בהמשך הרחוב מדרום בית ספר יסודי.
רחוב היובל הינו חד סטרי, יוצא מרחוב ההסתדרות מצפון ומסתיים ברחוב קרן היסוד מדרום מערב. הפיתוח הסביבתי כולל כבישים, מדרכות בצד אחד של הרחוב, תאורת רחוב ותשתיות.
נשוא חוות הדעת, מהווה את המחצית הדרומית של החלקה. החלקה בעלת צורה דמוית מלבן, שטחה הרשום 1,245 מ"ר ושטחה נטו 1,207 מ"ר, פונה בחזית מזרחית לרחוב היובל.
על החלקה ממוקם מבנה צמוד קרקע, חד קומתי, דו משפחתי, מבנייה ותיקה. המבנה בנוי שלד בטון, קירות בלוקים וגג רעפים משופע. נשוא השומה מהווה את היחידה הדרומית במבנה אשר שטחה כ-103 מ"ר (לא כולל מבנה עזר ומרפסת). בעורף המבנה מספר עצי פרי.
קביעות שווי:
  • ערך: 630 ש"ח למ"ר מבונה