החלטת מליאה מיום 08.11.2011

הוחלט להוסיף, בין היתר, לתכניות כס/3/23 ו-כס/3/32/א', שטחי שירות כדלקמן: ביטחון ובטיחות - השטח המזערי הנדרש לפי התקנות בתוספת השטח שמתחת לקירות של מרחב מוגן דירתי; מחסנים דירתיים – עפ"י כס/1/1/מ, כס/1/1/מ/ב, כס/1/1/מ/ג; חניה – לפי כס/1/1/מ' – יחול גם על קומת מסד; מבואות וחדרי מדרגות: קומות מפולשות – שטח מירבי ללובי וקומת עמודים מפולשת כקונטור הקומה מעל כולל השטח שמתחת למרפסות גן; חדר מדרגות ולובי קומתי – עד 40 מ"ר לקומה, לקומות שמעל קומת הכניסה.
מועד קובע: 08-11-2011

בן גוריון 36 - 5,000 ש"ח למ"ר מבונה

המקרקעין נשוא השומה, הידועים כחלק מחלקה 123 בגוש 6426, ממוקמים בפינת הרחובות בן גוריון ורוטשילד, במרכז כפר סבא. רחוב בן גוריון מקביל מדרום לרחוב ויצמן. תחילתו ממזרח ברחוב תל חי וסיומו במערב ברחוב...

קרא עוד

אגרון 9 - 4,500 ש"ח למ"ר מבונה

סביבת הנכס מאופיינת כשכונת מגורים ותיקה במרכז כפר סבא המאופיינת במבני מגורים בני 5-7 קומות. סביבת הנכס כוללת פיתוח עירוני מלא. רחוב אגרון הינו רחוב פנימי ללא מוצא, המקשר בין רחוב ששת הימים לרחוב ויצמן...

קרא עוד

ששת הימים 37 - 4,000 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה מהווה מגרש בניה למגורים, הידוע כחלקה 416 בגוש 6427, וממוקם ברחוב ששת הימים 37 בעיר כפר סבא. רחוב ששת הימים הינו רחוב המחבר את רחוב טשרניחובסקי במערב עם רחוב סוקולוב במזרח, ועובר במקביל...

קרא עוד

טרומפלדור 20 - 4,000 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינו מגרש עליו בנוי בניין מגורים ותיק, הידוע כחלקה 246 בגוש 6426 והממוקם ברחוב טרומפלדור 20, בחלק הדרום מערבי של העיר כפר סבא. חוב טרומפלדור הינו רחוב חד סטרי, המחבר את רחוב ארלוזורוב בדרום...

קרא עוד

הרצל 35 - 4,000 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה מהווה מגרש בניה עליו בנוי מבנה מגורים ותיק, הידוע כחלקה 352 בגוש 6439 והממוקם ברחוב הרצל 35 בכפר סבא. רחוב הרצל הינו רחוב חד סטרי, המחבר את רחוב בן גוריון בדרום עם הרחובות הכרמל ובר אילן...

קרא עוד

ביאליק 18- 4,500 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינה חלקה הממוקמת בעורף ביאליק 18, ועליה מבנה חד קומתי ותיק, במרכז העיר כפר סבא. האזור מאופיין בבניה רוויה בקומות אשר תפסו מקומם של מבנים צמודי קרקע ותיקים. כיום לא קיימת גישה סלולה לחלקה....

קרא עוד