סביבת הנכס מהווה את כפר שמריהו המהווה יישוב כפרי ויוקרתי, הממוקם מצפון להרצליה ומדרום למושב רישפון ומאופיין בבתי מגורים צמודי קרקע בני 2-1 קומות על מגרשים גדולים ורחבים.
סביבת הנכס כוללת פיתוח עירוני מלא.
רחוב החורש ממוקם בחלק הצפון מערבי של כפר שמריהו ומהווה רחוב פנימי, אשר מסתעף מרחוב הנוטע מצפון ומסתיים ברחוב המעפילים מדרום, כאשר הנכס ממוקם בקטע שבין רחוב הקוצר מצפון לדרך אביב מדרום.
חלקה 110 בגוש 6671 בעלת צורה רגולרית כמלבן, החלקה בעלת חזית מזרחית לרחוב החורש, כאשר בתחום החלקה בנוי בית מגורים חד קומתי וחניה מקורה.
קביעות שווי:
  • ערך: 5,200 ש"ח למ"ר מבונה