החורש 5 - 9,500 ש"ח למ"ר מבונה

המבקש בהכרעה זו יוצג ע"י שמאית המקרקעין ז'נט אמיר.
הנכס שבנדון ממוקם מעברו המערבי של רחוב החורש, בכפר שמריהו.
רחוב החורש, חוצה את היישוב מרחוב הנוטע מצפון ומסתיים ברחוב המעפילים מדרום.
סביבת הנכס יוקרתית, מאופיינת בבנייה צמודת קרקע למגורים, מבניה ותיקה לצד חדישה.
הפיתוח הסביבתי מלא.
הנכס נשוא השומה מהווה מגרש מתוך מתחם הכולל שתי חלקות בשטח כולל של 9,491 מ"ר אשר חולק בהסכם שיתוף לשישה מגרשים. נשוא השומה מהווה את המגרש השני ממערב.
המתחם במלואו בעל צורה דמוית מקבילית, פונה בחזית מזרחית לרחוב החורש ובחזית מערבית לרמפת הירידה לכביש מס' 2. מדרום למתחם ממוקמים מבנים חד ודו-קומתיים המשמשים למסחר ומשרדים ומעברם רחוב המעפילים. ברחוב החורש עובר קו חשמל עילי.
המגרש שבנדון בעל צורה דמויית מלבן.
נכון למועד הביקור, במגרש מצוי בית מגורים בשלבי בניית שלד בן קומה אחת מעל מרתף. 
קביעות שווי:
  • ערך: 9,500 ש"ח למ"ר מבונה