הנכס נשוא השומה מהווה מגרש מתוך מתחם הכולל שתי חלקות בשטח כולל של 9,190 מ"ר אשר חולק בהסכם שיתוף לשישה מגרשים. נשוא השומה מהווה את המגרש המערבי ביותר. 
המגרש ממוקם על חלקה 479 ,בעל צורה דמוית טרפז עם קצה מחודד, שטחו בהתאם לבקשה להיתר 1,259 מ"ר ומידותיו: צפון - כ-36 מ', מערב כ-37 מ', דרום - כ-28 מ' ומזרח כ-35 מ'.
על המגרש בנוי בית מגורים חדש חד קומתי מעל מרתף. המבנה כולל קומת קרקע בשטח של כ-283 מ"ר בעלת שני חלקים המחוברים ביניהם בפרגולה ששטחה הכולל כ-75 מ"ר. בצד המערבי חניה בשטח 39 מ"ר ומבנה עזר בשטח 25 מ"ר. בצד המזרחי בריכת שחייה בשטח של כ-56 מ"ר. בנוסף, בנוי מרתף בשטח כולל של כ-75 מ"ר הכולל ממ"ד, 2 חדרים ויציאה לחצר מונמכת מקורה. גובה המרתף נטו כ-2.5 מ'.
החלקות שבנדון ממוקמות מעברו המערבי של רחוב החורש ומעברו המזרחי של כביש מס' 2 (כביש החוף), במזרח כפר שמריהו. רחוב החורש חוצה את היישוב מרחוב הנוטע מצפון ומסתיים ברחוב המעפילים מדרום. סביבת הנכס מאופיינת במבני מגורים צמודי קרקע, מבנייה חדישה וותיקה, חד ודו- קומתית.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל כבישים סלולים, מדרכות, תאורת רחוב ותשתיות.
 
קביעות שווי:
  • ערך: 6,550 ש"ח למ"ר מבונה