הנכס הנדון ממוקם בחלק המזרחי של רחוב החורש בכפר שמריהו, כפר שמריהו ממוקם ממזרח לכביש מס' 2 ולשכונת הרצליה פיתוח, המהווה אזור מגורים בבנייה צמודת קרקע.
רחוב החורש שהינו רחוב ראשי, חד סטרי מצפון לדרום.
החלקה בעלת צורה מלבנית, פונה בחזית מזרחית לרחוב החורש.
הקרקע נשוא השומה מהווה את מגרש מס' 2 בשטח של 2,000 מ"ר.
קיים פיתוח.
קביעות שווי:
  • ערך: 11,500 ש"ח למ"ר מבונה