החורשה 13 - 460 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה המחצית ה צפונית של חלקה 208, המצויה מעברו הדרומי של רחוב החורשה ברעננה.
רחוב החורשה מהווה רחוב דו סיטרי המסתעף מרחוב המייסדים מזרחה עד רחוב רמב"ם.
הסביבה מהווה דרום מזרח העיר רעננה, המאופיינת ברובה בבנייה צמודת קרקע וותיקה לצד בתים חדשים ברמת גמר טובה.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל כבישים סלולים, מדרכות, תאורת רחוב, תשתיות חשמל, מים, ביוב וכיו"ב.
חלקה 208 בשטח בשטח רשום של 752 מ"ר, בעלת צורה רגולארית עם חזית צפונית לרחוב החורשה. על החלקה בנויות שתי יחידות דיור בקיר משותף. הנכס הנדון מהווה את המחצית החזיתית עליה קיים בית מגורים וותיק, דו קומתי + מרתף. מהביקור שנערך בנכס עולה כי בית המגורים בנוי בניה קשיחה, גג רעפים והוא ברמת גמר חיצוני טובה התואמת את גילו.
מעבר לכך אף נצפה השביל הצמוד לחלקה אשר חלקו מהווה בפועל חלק מהחצר של יחידות הדיור הצמודות לו.
  • שווי: 460 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה 

עברו עם העכבר או לחצו לקבלת שווי למטר ומידע נוסף