הזית 5ב' - 8,500 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 292 בגוש 6665 בשטח רשום של 1,483 מ"ר. צורתה כטרפז הפונה למזרח לרחוב הזית. על החלקה בנויים שני בתי מגורים צמודי קרקע, הרשומים כבית משותף.
נשוא השומה מוגדר כתת חלקה מס' 1, ומהווה את צידה הצפוני של החלקה.
תת חלקה 1 מהווה בית מגורים צמוד קרקע דו קומתי, שנבנה לפני כ- 37 שנים, ושופץ במהלך השנים 2005 – 2006. על פי רישום הבית המשותף שטח המגרש עומד על 684 מ"ר.
הבית מאופיין בתכנון שאינו תואם את המקובלות בשנים האחרונות. השלד מבטון. הגג מחופה רעפים. בחצר גינה גדולה ומטופחת הפונה לכביש ארצי מס 2. 
קביעות שווי:
  • ערך: 8,500 ש"ח למ"ר מבונה