הנכס שבנדון, מהווה חטיבת קרקע בשטח של כ- 5 דונם, הכוללת ארבע חלקות צמודות, ממוקם בין הרחובות הזורע (ממערב), התמר (מדרום) והצבעונים (ממזרח), במתחם קרקע הידוע בשם מתחם בית הספר האמריקאי (לשעבר). רחוב הזורע מהווה רחוב מרכזי הנמשך מכיוון דרום לצפון. רחוב תמר נמשך מכיוון מערב למזרח ומהווה רחוב צדדי. רחוב הצבעונים נמשך מכיוון דרום לצפון. חטיבת הקרקע בלתי מבונה ועליה נטועים מספר עצים בוגרים.
סביבת הנכס בכללותה מאופיינת בבנייה צמודת קרקע למגורים, לצד מספר חלקות בלתי מבונות.
קביעות שווי:
  • ערך: 12,500 ש"ח למ"ר מבונה