הוד השרון

הוֹד הַשָּׁרוֹן היא עיר בדרום נפת השרון במחוז המרכז בישראל ונוסדה עם איחודן של ארבע מושבות שכנות: מגדיאל, רמתיים, כפר הדר ורמת הדר.
העיר גובלת בדרום עם פתח תקווה, במערב עם רמת השרון ועם הרצליה ומצפון-מזרח עם כפר סבא. בנוסף, היא גובלת בשישה ממושבי המועצה האזורית דרום השרון מצפון-מערב וממזרח - גני עם, ירקונה, עדנים, רמות השבים, כפר מל"ל, וגבעת ח"ן. גבולה הפיזי מדרום הוא נחל הירקון. שטחה המונציפלי של העיר כולל שטחים ממערב לכביש 4, אך אזור זה אינו כולל יחידות דיור, אלא בית עלמין ושטחים חקלאיים בלבד.
בראשית המאה ה-21 גדלה העיר בקצב מהיר הודות לתנופת בנייה. בניגוד לערים שכנות, הוד השרון עדיין מחזיקה בשטחים פתוחים ובשטחים חקלאיים רבים, שחלקם הופשרו לבנייה ("ויקיפדיה").

התכלת 33 - 670 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 21 בגוש 6442 בשטח רשום של 5,290 מ"ר, צורתה דמוית האות "ו" והיא בעלת חזית לרחוב התכלת. פני הקרקע מישוריים. הנכס מהווה חלק מסוים, בשטח של 300 מ"ר, הממוקם בחזית החלקה בחלק הצפון...

קרא עוד

התכלת 33 - 820 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 21 בגוש 6442 בשטח רשום של 5,290 מ"ר, צורתה דמוית האות "ו" והיא בעלת חזית לרחוב התכלת. פני הקרקע מישוריים. הנכס מהווה חלק מסוים, בשטח של 300 מ"ר, הממוקם בחזית החלקה בחלק הצפון...

קרא עוד

משאבים 59 - 3,200 ש"ח למ"ר מבונה

החלקה הנדונה בעלת צורה דמוית מלבן, שטחה הרשום 2,983 מ"ר ושטח נטו 2,455 מ"ר. החלקה פונה בחזית מזרחית לרחוב משאבים. הטופוגרפיה מישורית. החלקה מחולקת ל-6 מגרשים לבנייה צמודת קרקע ובתחומה 3...

קרא עוד

המנחם 7 - 3,000 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 706 בגוש 6442 בשטח רשום של 876 מ"ר, בעלת צורה רגולרית דמוית מלבן, עם חזית צפונית לרחוב המנחם, כאשר סמטת אבן מקיפה את החלקה ממזרח ומדרום. על החלקה מבנה תלת משפחתי (3 יח"ד צמודות קרקע, דו...

קרא עוד

ש"י עגנון 10 - 3,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון מהווה מגרש ריק המיועד לבניה למגורים בשטח של 308 מ"ר, ומהווה המחצית המזרחית בחלקה 1020 בגוש 6455, רחוב ש"י עגנון 10, שכונת רמתיים, הוד השרון. רחוב ש"י עגנון הינו רחוב הולנדי...

קרא עוד

התכלת 33 - 3,800 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 21 בגוש 6442 בשטח רשום של 5,290 מ"ר, צורתה דמוית האות "ו" והיא בעלת חזית לרחוב התכלת. פני הקרקע מישוריים. הנכס מהווה חלק מסוים, בשטח של 300 מ"ר, הממוקם בחזית החלקה בחלק הצפון...

קרא עוד

צפונית לרחוב ויצמן - 3,000 ש"ח למ"ר קרקע

חלקה 38 בגוש 6409 מהווה חלקה רגולרית בשטח 4,410 מ"ר. הגישה לנכס מתבצעת בשביל עפר מרח' כינרת, בסמוך לדרך מס' 531, שהמשכו עובר מתחת לדרך זו ומקשר את הוד השרון עם כפר סבא. על החלקה בנויים...

קרא עוד

מזרחית לרחוב נטעים - 2,500 ש"ח למ"ר קרקע

חלקה 135 בגוש 6410 שבנדון, מהווה חלק מחטיבת קרקע חקלאית בצפון מזרח העיר הוד השרון, בשטח כולל של כ- 1,287 ד'. חטיבת הקרקע ממוקמת מדרום לכביש 531, ממערב ומצפון לשכונת גיל עמל וממזרח לרח' אסירי...

קרא עוד

מזרחית לרחוב כנרת - 2,635 ש"ח למ"ר קרקע

הנכס הנדון מהווה חלק מחלקה 23 שבגוש 6410, הכלולה במתחם תכנית הר/1202. המתחם ממוקם דרומית לדרך מס' 531, וממערב לכביש מס' 40, בחלק הצפון מזרחי של הוד השרון. חלקה 23 הנדונה מהווה חלקה מישורית...

קרא עוד

מזרחית לרחוב כנרת - 2,500 ש"ח למ"ר קרקע

החלקות שבנדון מהוות חלק מחטיבת קרקע חקלאית בצפון מזרח העיר הוד השרון, ששטחה הכולל הינו כ- 1,287 ד'. חטיבת הקרקע ממוקמת מדרום לכביש 531, ממערב ומצפון לשכונת גיל עמל וממזרח לרח' אסירי ציון....

קרא עוד

הר/160/ת/4

מטרת התוכנית: הוראות לבניית מרתפים, הנחיות, מיקום ושטח בנייני עזר באזורי מגורים א', גודל מינימאלי באזורי מסחר ותעשיה ומלאכה - שינויים, בניה בקיר משותף. לתכנית תקנון בלבד (ללא תשריט).

קרא עוד

הר/160/ת/8

מטרת התוכנית: הוראות להקמת בריכות שחייה פרטיות באזורי מגורים א' ובאזורי מגורים ב' בבניה צמודת קרקע. לתוכנית תקנון בלבד (ללא תשריט).

קרא עוד