ההגנה 18 - 5,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון ממוקם בגוש 7655, חלקה 167, תת"ח 2, רח' ההגנה 18, רעננה.
רחוב ההגנה הינו רחוב דו-סיטרי, שקט בחלקו, המתחיל ברחוב בורוכוב ממזרח ומסתיים ברחוב מגדל ממערב.
החלקה עליה ממוקם הנכס הינה חלקה מלבנית רגולרית, בשטח רשום של 964 מ"ר, אשר בגבולותיה מצויים מבני ציבור- ובהם, בין היתר, בתי ספר, מבנה של תנועת נוער בני עקיבא, משכן פיס עירוני למוסיקה ואומנויות מצפון. ממזרח- חלקה 166 ממערב חלקה 168 וחלקה 181 המהווה מדרכה להולכי רגל מדרום.
תת חלקה 2 מהווה את המחצית המערבית של החלקה ושטחה 482 מ"ר. על המגרש ניצב בית מגורים אשר נבנה עפ"י בקשה להיתר מאושרת משנת 1973. הבית בן 2 קומות וגג עשוי רעפים (אסבסט), מעל קומת מרתף ומקלט.
מצבו הפיזי של הבית תואם את גילו, אם כי במרוצת השנים נעשו שיפוצים פנימיים כדי לשמרו ולחדשו.
סביבת הנכס מאופיינת בבניה צמודת קרקע חדישה לצד ותיקה.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל בין היתר: כבישים, מדרכות, תאורה וכו'.
  • שווי: 5,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה