הגפן 64 - 700 ש"ח למ"ר מבונה

סביבת הנכס מהווה את שכונת נווה מגן, אשר ממוקמת במזרח רמת השרון, צפונית לכביש 5.
השכונה מאופיינת בבניה צמודת קרקע ותיקה לצד חדשה.
באזור קיים פיתוח עירוני מלא.
רחוב הגפן מקביל וצפוני לכביש 5 ומקשר בין השכונות מורשה ונווה רסקו. הנכס ממוקם במקטע בו תנועת כלי הרכב דו סטרית. חלקה 44 בעלת טופוגרפיה שיפועית, ועליה בנוי מבנה מגורים דו משפחתי.
הנכס מהווה את המגרש המזרחי בחלקה 44, עליו בנוי בית מגורים חד משפחתי בקיר משותף עם המגרש השכן ממערב (כחלק ממבנה דו משפחתי). בשל שיפוע פני הקרקע, כלפי החזית קיימת מעין קומת מרתף אשר נסגרה ומשמשת למגורים (ללא היתר).
קביעות שווי:
  • ערך: 700 ש"ח למ"ר מבונה