הגפן 4 - 5,300 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון מהווה את מחציתה המזרחית של חלקה 255 בגוש 6670, ברחוב הגפן 4 בשכונת "נוף ים", בחלק הצפון מערבי של העיר הרצליה.
שכונת "נוף ים" ממוקמת מערבית לכביש 2 וצפונית לשכונת "הרצליה פיתוח" ולרחוב שער הים. כיום השכונה מהווה אזור מגורים מפותח ומבוקש יחסית ומאופיינת בעיקר בבתי מגורים צמודי קרקע שנבנו בתקופות שונות.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל בין היתר כבישים, מדרכות ותאורת רחוב.
רחוב הגפן מהווה רחוב פנימי, דו סיטרי, ללא מוצא בקצהו המערבי. תחילת הרחוב ממזרח במפגש עם רחוב הפועל וסופו ממערב (כאמור ללא מוצא).
על המחצית המזרחית של החלקה ניצב בית מגורים חד קומתי במבנה דו משפחתי ותיק.
חלקה 255 היא בשטח רשום של 1,222 מ"ר וממוקמת מעברו הצפוני של רחוב הגפן. החלקה בעלת צורה אי רגולארית, עם חזית דרומית לרחוב הגפן.
מצידיה המערבי והמזרחי של החלקה, חלקות עליהן ניצבים בתי מגורים. מצפון לחלקה שטחים פתוחים.
הנכס הנדון מהווה מחצית מזרחית של בית דו משפחתי, צמוד קרקע, הבנוי בקיר משותף. בית המגורים הנדון בנוי בקומה אחת עם גג רעפים, בבניה ותיקה.
  • שווי: 5,300 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה