הנכס הנדון מהווה בית מגורים ותיק חד קומתי ברחוב האחיות מס' 7, ברמת השרון.
מדובר ביחידה המהווה את חלקו המזרחי של בית דו משפחתי הכולל בית מגורים נוסף.
הגישה לנכס חזיתית לרחוב האחיות.
המבנה בנוי בניה קונוונציונאלית בטון ובלוקים אשר נבנה בשלבים. בחלקו הקדמי הפונה לרחוב האחיות בעל גג שטוח, ובחלקו האחורי בעל גג רעפים.
מדובר בחלק מהשכונה המערבית של העיר המאופיינת בבניה צמודת קרקע.
רחוב האחיות מהווה רחוב ללא מוצא המתחבר לרחוב המרי ממזרח.
פיתוח סביבתי מלא.
קביעות שווי:
  • ערך: 4,500 ש"ח למ"ר מבונה