האורנים 57 - 7,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא ההערכה ממוקם מעברו המזרחי של רחוב האורנים, בחלק הצפון-מזרחי של כפר שמריהו.
רחוב האורנים הינו טבעתי.
הסביבה מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע, מבניה ותיקה וחדישה יוקרתית.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל כבישים סלולים אספלט, מדרכות, תאורת רחוב, תשתיות חשמל, מים, ביוב וכיו"ב.
חלקה 113 בגוש 6674, הינה בעלת צורה הקרובה למלבן, עם חזית מערבית הפונה לרחוב האורנים. 
שטחה הרשום של החלקה הינו 1,323 מ"ר.
מפלס החצר העורפית נמוך ממפלס רחוב האורנים וממפלס החצר החזיתית.
על החלקה בנוי בית מגורים יוקרתי צמוד קרקע חד משפחתי, דו קומתי, מעל קומת מרתף עילי, בשטח ברוטו של כ- 370 מ"ר. הבית נבנה תוך ניצול פני הקרקע, כך שמפלס הכניסה דומה למפלס החצר החזיתית ומפלס רצפת קומת המרתף דומה למפלס החצר העורפית, הכוללת בין היתר עצי נוי ופרי, בריכת שחיה, משטחי דק ופרגולה מעץ. הבית בנוי שלד בטון, קירות בלוקים וגג שטוח. בית המגורים בנוי עם חלל כפול וגלריה ברמת בניה גבוהה.
במועד הביקור נמצא הבית מאוכלס ומשמש למגורים.
מצבו הפיזי והתחזוקתי טוב.
קביעות שווי:
  • ערך: 7,500 ש"ח למ"ר מבונה