האורן 18 - 875 ש"ח למ"ר מבונה

הסביבה הינה החלק המערבי של רעננה, בשכונת קרית גנים.
בסביבה מבני מגורים צמודי קרקע, בני 1 עד 2 קומות. רחוב האורן הינו ללא מוצא ושקט.
הפיתוח הסביבתי מלא.
הנכס הינו בית מגורים חד משפחתי בתחום חלקה 162 בגוש 7651, הממוקמת בצידו המזרחי של רחוב האורן. החלקה בשטח רשום של 742 מ"ר קרקע, מתוכה נישום שטח של 547 מ"ר קרקע בלבד. לשטח צורה דמוית משולש שבסיסו גובל ברחוב האורן. פני החלקה גבוהים מפני הרחוב.
על החלקה קיים בית מגורים חד משפחתי, חד קומתי, מקורה בגג רעפים. 
קביעות שווי:
  • ערך: 875 ש"ח למ"ר מבונה