דרך השרון 55 - 1,750 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינה מחצית חלקה ריקה הממוקמת בצמוד מדרום לכביש 531 וממערב לצומת מל"ל. החלקה נכללת בתחום שטח השיפוט של העיר כפר סבא. מדרום לחלקה 5 הצמודה מדרום – שטחי כפר מלל. שטחי כפר מלל הסמוכים מהווים שטחי נחלות עליהן בניה צמודת קרקע למגורים וכן מבני פל"ח המשמשים כיום עסקים שונים. שטח המגרש לאחר הפרשת שטחים לתואי כביש 531 לפי אתר ה- GIS הינו 215,2 מ"ר. את שטח המגרש חוצה באלכסון קיר אקוסטי
קביעות שווי:
  • ערך: 1,750 ש"ח למ"ר מבונה