דרך השדות 48ג' - 10,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון ממוקם ברח' דרך השדות, בחלקו המזרחי של הישוב כפר שמריהו וגובל במסילת הרכבת.
הישוב, כפר שמריהו, מאופיין בבנייה צמודת קרקע, עם אוכלוסיה במצב סוציואקונומי גבוה. מיקומו מזרחית לכביש מס' 2, וגובל בעיר הרצליה ממזרח ובהרצליה פיתוח ממערב.
הנכס מהווה את מגרש ג' עפ"י תשריט היתר הבניה בשטח 2,110 מ"ר, הממוקם בעורף חלקה 74 בגוש 6671 ששטחה הכולל 5,330 מ"ר. על המגרש קיים בית מגורים חד-משפחתי, דו-קומתי מעל קומת מרתף, בשטח עילי עיקרי של 299.32 מ"ר, מעל מרתף בשטח כולל של 122.61 מ"ר ובריכת שחיה בשטח של 55.2 מ"ר, אחסנה- 12.6 מ"ר וחניה- 31.8 מ"ר.
קביעות שווי:
  • ערך: 10,000 ש"ח למ"ר מבונה