דרך השדות 46 - 12,000 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינו מגרש המהווה חלק מחלקה 79 בגוש 6671 והממוקם ברחוב השדות 46 בכפר שמריהו.
כפר שמריהו נחשב ליישוב ייחודי ומבוקש למגורים.
הנכס ממוקם בחלקו המזרחי של השטח הבנוי בכפר שמריהו, בחטיבת הקרקה המשתרעת בין רחוב דרך השדות ממערב, מסילת הברזל ממזרח, רחוב שביל התלמים מדרום ורחובות הרקפות ורגבים מצפון.
רחוב דרך השדות הינו דו סטרי המחבר את רחוב המעפילים בדרום עם רחוב האילנות בצפון.
הסביבה מהווה אזור מגורים, המאופיין בבתי מגורים צמודי קרקע, ישנים לצד חדשים.
בסביבה קיים פיתוח מלא.
הטופוגרפיה באזור בעיקרה מישורית.
חלקה 79 בגוש 6671, בשטח רשום של החלקה 5,066 מ"ר. החלקה בעלת צורה טרפזית, עם חזית מערבית לרחוב דרך השדות. ממזרח לשטח החלקה מצויה מסילת הברזל של רכבת ישראל.
המגרש בשטח 1,200 מ"ר, המצוי בחזית החלקה הפונה לרחוב דרך השדות.
המגרש כולל זכות מעבר לעורף החלקה (בחלקו הדרומי).
קביעות שווי:
  • ערך: 12,000 ש"ח למ"ר מבונה