הפועל 42 - 12,000 ש"ח למ"ר מבונה

המבקשת יוצגה ע"י שמאית המקרקעין ז'נט אמיר.
הנכס נשוא שומה זו הינה תת חלקה 4 בחלקה 451 בגוש 6669, שטח החלקה 811 מ"ר, צורתה דמוית מרובע ולה חזית מזרחית לרחוב הפועל.
הנכס הנדון מצוי בשכונת נוף ים הרצליה ברחוב הפועל והינו דירת מגורים בקומה בראשונה. רחוב הפועל הינו רחוב חד סיטרי כאשר בצידו המזרחי בתי מגורים צמודי קרקע חד ודו קומתיים עם גגות רעפים ובצידו המערבי בתי מגורים בבניינים משותפים בני 2 קומות.
הרצלייה פיתוח מהווה את שכונת היוקרה של העיר הרצלייה פיתוח, מרבית הבנייה צמודת קרקע, התחומה ע"י שכונת נוף ים מצפון, כביש 2 ממזרח, ים ממערב ואזור תעשייה מדרום.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל, כבישים, תאורת רחוב, מדרכות וכד'.
הנכס מהווה דירת מגורים בקומה עליונה בבניין מגורים בן 2 קומות. בקומת הקרקע 2 יח"ד עם כניסות נפרדות מצידי הבניין. בעזרת גרם מדרגות משותף לדירות בקומה העליונה עולים לנכס. בקומה העליונה 2 יח"ד. הנכס הינו הדירה הדרומית הכוללת 2 קומות. בקומה הראשונה חדרי שינה, ש"א, חללי עבודה. בקומה השניה, סלון,פ"א, מטבח ויציאה למרפסת פתוחה. גג הדירה מוגבה מעל גג הדירה הצפונית בקומה.
הדירה משופצת ובמצב פיזי תקין וטוב.
  • שווי: 12,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה