דרך הגנים 9 - 4,800 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה מהווה חלקה ועליה בנוי בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי דו קומתי מעל מרתף, שכתובתה דרך הגנים 9 בכפר שמריהו.
כפר שמריהו מהווה אזור מגורים יוקרתי, הממוקם ממזרח לכביש החוף (חיפה - תל - אביב), המאופיין בבתים צמודי קרקע, מרביתם חד משפחתיים הבנויים על מגרשים בשטח גדול יחסית.
רחוב הגנים מהווה ציר תנועה פנימי וחד סטרי לתנועת כלי רכב. שקט למדי. מחבר בין רחוב קרן היסוד בצפון לבין כיכר הראשונים בדרום.
נשוא השומה ממוקם בצידו המערבי של רחוב הגנים, ויש לו חזית נוספת לרחוב החורש.
חלקה 105 בגוש 6665 בשטח רשום של 1,565 מ"ר. צורתה כמלבן הפונה לדרך הגנים ולרחוב החורש. פני הקרקע משופעים. במזרח הם במפלס רחוב הגנים, ובמערב גבוהים בכ- 2 מ' ממפלס רחוב החורש.
בתחום החלקה בנוי בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי, הכולל שתי קומות (במפלסי משנה) מעל קומת מרתף. הבית נבנה בשנת 1986 ובשנת 1995 נוספה לו בריכת שחייה. 

קביעות שווי:
  • ערך: 4,800 ש"ח למ"ר מבונה