דיזינגוף 80

חלקה 100 בגוש 7092 מהווה חלקה רגולרית דמוית מלבן עם חזית מערבית באורך 12.45 מ' לרח' דיזנגוף. על החלקה קיים מבנה מגורים ותיק, בגובה 2 קומות מעל קומת קרקע מסחרית ומרתף.
המבנה כולל שני אגפים הבנויים בקיר משותף. הכניסה לאגף העורפי ממוקמת בחזית הדרומית של המבנה והכניסה לאגף החזיתי מתבצעת מהחזית הצפונית. בחזית זו קיימת גם כניסה חיצונית לדירה הממוקמת במפלס המרתף.
בבניין 8 יח"ד, 2 יח"ד לקומה טיפוסית באגף החזיתי הכולל קומת הקרקע מסחר למספרה וחנות בגדים ויח"ד אחת לקומה טיפוסית באגף העורפי.
חצר המבנה מוזנחת וכוללת שבילים מרוצפים במצב רעוע.
מצב התחזוקה בנכס ירוד.

הנכס ממוקם בלב העיר תל אביב, מדרום לכיכר דיזנגוף ומצפון לדיזנגוף סנטר, במשולש הכלוא בין רח' זמנהוף מצפון, המלך ג'ורג' בדרום מזרח ורח' דיזינגוף בדרום מערב. רח' דיזנגוף מהווה ציר תנועה ראשי דו סטרי דו נתיבי סואן, ללא חניה לאורכו, המשתרע מנמל ת"א בצפון לרח' קפלן בדרום.
בסביבת הנכס קיים תמהיל שימושים הכולל מגורים בבניה וותיקה לצד מבנים חדשים ומשופצים, שבחלקם קיים שימוש מסחרי בקומת הקרקע, עסקים הכוללים מרכזים מסחריים (דיזנגוף סנטר), בתי קולנוע, מסעדות, משרדים וכד'.
הפיתוח בסביבת הנכס מלא ובמצב תחזוקה טוב.
  • שווי: 20,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
לאור האמור לעיל ובשים לב לעקרונות הגורמים והשיקולים שלעיל, קבעתי שההשבחה שתחול בגין תוספת הזכויות שנקבעו בתכנית 3616 א' בהשוואה לתמ"א 38 + מדיניות הועדה במצב קודם עומדת על 871,347 ₪.
ככל שייקבע ע"י גורם משפטי מוסמך שיש לחשב את ההשבחה לפי המצב הראשון המפורט בחוות דעתי, אזי השווי שנוסף לקומה שישית חלקית יגרע משווי הנכס במצב קודם.
ככל שהזכויות לפי תכנית 3616 א' פטורות מהיטל השבחה, לא תחול השבחה בגין אישורה של תכנית 3616 א'.

לעיון בפסיקה