דיזינגוף 74

נשוא השומה הינו שטח בנוי המשמש למגורים בקומת המרתף בבנין מגורים מעל מסחר ברחוב דיזנגוף במרכז תל אביב, בתחום הכרזת אונסק"ו.
הסביבה מאופיינת בבניה רוויה ותיקה ברובה בגובה 5-3 קומות ולאורך הרחובות הראשיים - מעל קומת מסחר.
החלקה הנדונה ממוקמת בגדה המזרחית של הרחוב בקטע שבין רחוב בר גיורא לרחוב בר כוכבא, בסמוך לדיזנגוף סנטר.
על החלקה בנוי בנין מגורים שנבנה בסוף שנות ה- 30', כולל 3 קומות מגורים מעל קומת מסחר וקומת מרתף. הגישה לקומה זו הינה ע"י מהלך מדרגות מהמדרכה אל חצר הבנין שבמפלס קומת המרתף. לתת החלקה כוון אויר למרווח הצפוני, אשר בחלקו מקורה. 
  • שווי: 24,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
תחשיב ההשבחה המביא בחשבון מקדמי שווי כדלקמן:
מקדם קומת גג 1.2
מקדם מרפסת גג 0.3
מקדם רמת וודאות קודמת 0.95
מקדם דחיה 0.56, משקף דחיה של 10 שנים, 6%
מקדם בנית חדש על קיים 0.8

היטל ההשבחה יחול ככל שתכנית מכוח סעיף 23 לתמ"א 38 אינה פטורה מחבות בהיטל השבחה.

לעיון בפסיקה