דוד אלעזר 17 - 6,500 ש"ח למ"ר מבונה

המגרש נשוא השומה מהווה את המחצית הצפונית של חלקה מס' 301, תת חלקה 1.
שטחה הרשום של החלקה הינו 848 מ"ר, שטח תת חלקה 1 הינו 424 מ"ר. על המגרש בנוי בית מגורים חד-קומתי ותיק בנוי בקיר משותף עם המבנה במגרש המערבי בחלקה, בשטח של כ- 75 מ"ר, וחניה מקורה, עפ"י היתרי בניה. המגרש בעל צורת טרפזית, עם חזית מזרחית לרח' דוד אלעזר.
הנכס ממוקם ברח' דוד אלעזר 17 ,שכונת "נווה עמל", בצפון מזרח העיר הרצליה. רח' דוד אלעזר מסתעף מרחוב גיל בדרום ומסתיים ברחוב יצחק שדה בצפון, נשוא השומה מצוי בחלקו המרכזי של הרחוב ומעברו המערבי. הסביבה מאופיינת בבניה צמודת קרקע וותיקה לצד בנייה חדשה.
הפיתוח הסביבתי מלא.

 
  • שווי: 6,500 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה