דגניה 7א' - 633.5 ש"ח למ"ר

הנכס הנדון הינו מגרש ועליו בית צמוד קרקע הממוקם ברח' דגניה 7א', ברעננה. הנכס ידוע גם כמחצית מחלקה 277 בגוש 7655, שטח החלקה בשלמות 1,261 מ"ר, שטח מחצית החלקה הנדונה 630.50 מ"ר. על החלקה קיימות שתי יחידות דיור צמודות קרקע, הבנויות בקיר משותף, הנכס הנדון ממוקם במחצית המערבית של החלקה. על המגרש קיים בית מגורים חד קומתי ותיק הבנוי בקיר משותף עם בית המגורים שבמזרח החלקה. הסביבה הינה שכונת מגורים הממוקמת בחלקה הצפוני של רעננה, מדרום לרח' ויצמן וממזרח לרח' בורוכוב. השכונה מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע ותיקים לצד חדשים. רחוב דגניה הינו רחוב שקט המסתעף מזרחה מרחוב בורוכוב, הרחוב הינו רחוב משולב  המרוצף באבן משתלבת. לחלקה בשלמות צורת מלבן עם חזית דרומית באורך 24.44 מ' לרחוב דגניה ועומקה כ- 52 מ'. על המגרש קיים כאמור בית צמוד קרקע חד קומתי ותיק הבנוי בקיר משותף עם הבית שממזרח. הבית כולל גג רעפים משופע, הבנין שופץ והורחב בשנת 1995. בעורף הבית קיים מחסן בנוי עם תקרת רעפים מעץ. בסביבה קיים פיתוח עירוני מלא. 
קביעות שווי:
  • ערך: 633.5 ש"ח למ"ר