הנכס שבנדון מהווה מגרש ועליו בית מגורים צמוד קרקע בבניה וותיקה הנמצא ברח' זאב גלר 7 במרכז העיר כפר סבא.
רחוב זאב גלר הוא רחוב המסתעף דרומה מרחוב ויצמן ועד כביש 531.
הנכס שבנדון ממוקם בקטע שבין רחוב ויצמן מצפון לרחוב ששת הימים מדרום, הרחוב בקטע הרלוונטי חד סיטרי.
הנכס שבנדון ממוקם בצידו המזרחי של הרחוב ומעברו השני של הרחוב קיים מתחם חינוך הכולל 3 בתי ספר הכוללים אולם ספורט, מגרש ספורט ומגרש כדור סל.
בעורף המגרש שצ"פ צמוד ומגדל המים, הסביבה הקרובה מאופיינת בבניני מגורים בני 3 עד 6 קומות מבניה ותיקה וחדשה.
המגרש בעל צורה דמוית מלבן עם חזית רחבה של כ- 35 מ' ועומק של כ- 5.18 מ'.
הפיתוח הסביבתי באזור מלא וכולל כבישים, מדרכות ותאורת רחוב.
קביעות שווי:
  • ערך: 1,300 ש"ח למ"ר מבונה