בת מרים יוכבד 16

נשוא חוות הדעת, חלקת משנה 5, מהווה את הבית החד משפחתי הבנוי על החלק הצפון מערבי של חלקה. חלק מחלקה 1256 משמש כחצר חזיתית של בית המגורים.
המבנה בנוי שלד בטון, קירות בלוקים מחופים טיח וגג בטון שטוח. הבית בן 2 קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף גלויה. בקומה א' אלמנט משותף עם המבנה ממזרח. המבנה עבר לאחרונה שיפוץ מקיף.
חלקה 1056 בגוש 6625, בשטח רשום של 1,467 מ"ר. לחלקה צורה דמוית טרפז. על החלקה בנויים 3 מבנים דו משפחתיים ומבנה חד משפחתי, אשר נבנו בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת.
חלקה 1256 בגוש 6625, בשטח רשום של 220 מ"ר. לחלקה צורה דמוית משולש והיא מהווה חלקת השלמה. החלקות מהוות יחידת קרקע רציפה, בשטח של 1,687 מ"ר. יחידת הקרקע בעלת צורה רגולרית דמוית מלבן. פני הקרקע בשיפוע יורד מצפון לדרום שכונת תל ברוך צפון ממוקמת בצפון מזרח העיר תל אביב, מערבית לרחוב משה סנה ולשכונות גני צהלה ורמות צהלה, צפון מערבית לשכונת נאות אפקה ב', צפונית לשכונת תל ברוך, מזרחית לנתיבי איילון ודרומית לשכונת נווה גן. השכונה שקטה, מטופחת ומבוקשת למגורים. השכונה מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע לצד בנייני מגורים בבניה רוויה בני 8-4 קומות. בשכונה: בית ספר ממלכתי, מרכז מסחרי, גן ילדים וגנים ציבוריים. רחוב בת מרים יוכבד הינו רחוב דו סטרי, תחילתו ברחוב רובינא חנה בדרום מערב וסופו ללא מוצא. הפיתוח הסביבתי מלא.
 
  • שווי: 8,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
הובאו בחשבון עלויות התאמה של 560 ש"ח למ"ר וקיזוז הפסד שטח מרפסת גג במקדם 0.25.

לעיון בפסיקה