בר אילן 70 - 3,600 ש"ח למ"ר מבונה

המתחם נשוא חוות הדעת מצוי בחלקה הצפוני של העיר רעננה מדרום לויצמן, ממערב לבורוכוב, מצפון לאחוזה וממזרח לקרן היסוד. רח' בר אילן מהווה ציר תנועה מקומי המחבר בין רח' ההגנה בצפון לרח' אחוזה בדרום, כולל רצועה מגוננת בצדו המזרחי ומאופיין בתנועה ערה. רח' העצמאות מהווה רחוב מקומי חד סטרי, המתפצל מזרחה מרח' בר אילן ומאופיין בתנועה דלילה.
הסביבה מאופיינת בבנייני מגורים בני קומה אחת עד שתי קומות משולבים במבני ציבור כגון גני ילדים ומגרש הפועל. בסביבה תשתיות מלאות במצב תחזוקה סביר.
חלקה 92 בגוש 7655 מהווה חלקה מלבנית עם חזית צפונית לרחוב העצמאות וחזית מערבית לרח' בר אילן. הנכס נשוא חוות הדעת מהווה את המחצית הדרומית של החלקה, עליה בנוי מבנה מגורים בגובה 2 קומות וגג רעפים. 
קביעות שווי:
  • ערך: 3,600 ש"ח למ"ר מבונה