ברק 9 - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון מהווה דירת מגורים הממוקם ברחוב ברק מס' 9 בהרצליה.
סביבת הנכס מהווה את החלק הדרומי של מרכז העיר ומאופיינת בבניה רוויה ותיקה במבנים בני 4-3 קומות .
הפיתוח הסביבתי והתשתיות העירוניות מלאות.
חלקה 494 בגוש 6538 מהווה חלקה אי רגולרית בשטח רשום של 396 מ"ר. על החלקה קיים מבנה מגורים בקיר משותף עם בניין מצפון, הרשום כבית משותף. הבניין בנוי 4 קומות מעל קומת קרקע מפולשת חלקית, נשוא השומה דירה בקומה שלישית בשטח רשום של 85.73 מ"ר, עם מרפסות מקורות וסגורות.
  • שווי: 9,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה