הנכס הנדון נמצא בצידו המזרחי של רחוב בראשית, בין רחוב הטבק ממזרח ורחוב סוקולוב ממערב.
הסביבה הינה שכונת מגורים בחלק הצפון מזרחי של רמת השרון הידועה כשכונת אלון. הסביבה מאופיינת בבניה רוויה לצד צמודי קרקע מבניה חדשה וותיקה. באזור קיים פיתוח סביבתי מלא הכולל חיבור לתשתיות העירוניות.
הנכס הנדון מהווה בית מגורים בן 3 קומות עם חדרי יציאה לגג מעל קומת עמודים מפולשת חלקית, הכולל 9 יח"ד. הקרקע מהווה את חלקה 672 בגוש 6415 ששטחה הרשום הינו 1,051 מ"ר. המבנה על החלקה הנדונה ניצב בית מגורים בן 3 קומות וחדרי יציאה לגג מעל קומת עמודים מפולשת חלקית. הבנין נבנה בסוף שנות ה- 70' של המאה הקודמת ומכיל 9 יח"ד.
קביעות שווי:
  • ערך: 11,000 ש"ח למ"ר מבונה