בני ברק 24

נשוא השומה הינו 1/4 חלקים במושעא בחלקה 32 בגוש 6977 המהווה מגרש לבניה עליו מספר מבנים ותיקים, הממוקם ברחוב בני ברק 26-24, שכונת נווה שאנן, תל אביב-יפו.
שטח החלקה הרשום הינו 987 מ"ר.
הנכס משמש ברובו כמגרש חניה בתשלום, ועל חלקיו האחרים מצויים מספר מבנים מבניה ותיקה.
שכונת נווה שאנן מצויה בדרום העיר תל אביב, השכונה גובלת בצפון ברחוב הרכבת, ממערב ברחוב דרך בגין ורחוב העלייה, ממזרח ברחוב החרש ומדרום ברחוב דרך סלמה.
רחוב בני ברק הינו ציר תנועה פנימי המחבר את רחוב הרכבת מצפון מזרח עם רחוב הגדוד העברי מדרום מערב.
הנכס הנדון מצוי מעברו הדרום מזרחי של הרחוב בקטע הרחוב המחבר את מפגש הרחובות בני ברק/הגר"א מצפון מזרח עם מפגש הרחובות בני ברק/איגר עקיבא מדרום מערב.
סביבת הנכס מתאפיינת בעיקרה בבנייה ותיקה מעורבת למגורים, מסחר ומלאכה.
האוכלוסייה במקום מתאפיינת בחתך סוציו אקונומי נמוך.
בסביבה קיים פיתוח עירוני מלא ובמקום ניכרת מצוקת חניה. 
  • שווי: 1,870 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
השווי המצוין לעיל מתייחס לייעוד מסחר (לא מגורים).

לעיון בפסיקה